Dofinansowania na protezy kończyn z PFRON, NFZ i programu Aktywny samorząd

Możliwości dofinansowania protez
kończyn dolnych

Dofinansowanie PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) daje możliwość wszystkim osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (warunek konieczny) uzyskania dodatkowego dofinansowania, którego otrzymanie leży tylko i wyłącznie w gestii pacjenta. Kwota dofinansowania może wynieść od 80% do 150% sumy, jaką gwarantuje NFZ na dany produkt.

Czytaj więcej
Program „Aktywny samorząd”

Osoby uczące się, pracujące oraz w wieku przedemerytalnym (kobiety – do 60. roku życia, mężczyźni – do 65. roku życia) mają także możliwość ubiegania się o dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej
Narodowy Fundusz Zdrowia

Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje każdemu ubezpieczonemu pacjentowi oraz każdemu opłacającemu składki ZUS. Uzyskanie refundacji związane jest z otrzymaniem zlecenia na wyroby medyczne od lekarza specjalisty tj. chirurg naczyniowy, chirurg ortopeda, chirurg ogólny, neurolog oraz ortopeda. Skierowanie do specjalisty otrzymuje się w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Czytaj więcej