Dofinansowanie protez kończyn dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

PFRON – dofinansowanie do protez
kończyn dolnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) daje możliwość wszystkim osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności (warunek konieczny) uzyskania dodatkowego dofinansowania. Jego otrzymanie leży tylko i wyłącznie w gestii pacjenta. Kwota dofinansowania może wynieść od 80% do 150% sumy jaką gwarantuje NFZ na dany produkt.

Przykład dofinansowania protezy kończyny dolnej:

Pan Jan otrzymuje refundację Narodowego Funduszu Zdrowia na protezę ostateczną uda dla mobilności 2-3: 14 000 zł (kod NFZ:C.03.02). Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku o dodatkowe dofinansowanie Pan Jan został powiadomiony, iż przysługuje mu 150% kwoty uzyskanej z refundacji NFZ.

Suma środków publicznych, jakie Pan Jan może przeznaczyć na protezę ostateczną uda to:
14 000 zł + 21 000 zł = 35 000 zł.

Przykład dofinansowania protezy kończyny górnej:

Pani Zofia otrzymuje refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na protezę czynną w obrębie przedramienia - 10 000 zł (kod NFZ: F.03.01). Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku o dodatkowe dofinansowanie Pani Zofia została powiadomiona, iż przysługuje jej 150% kwoty uzyskanej z refundacji NFZ.

Suma środków publicznych, jakie Pani Zofia może przeznaczyć na protezę czynną w obrębie przedramienia to
10 000 zł + 15 000 zł = 25 000 zł.

Realizacja wszelkich formalności odbywa się w lokalnych placówkach MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), których pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji. Można je również znaleźć na stronach internetowych lokalnych jednostek.

Wyżej wymienione instytucje najczęściej wymagają:

  • kopii orzeczenia o niepełnosprawności (poświadczonej za zgodność z oryginałem),
  • kopii zlecenia na wyroby medyczne, otrzymanego od lekarza specjalisty oraz zrealizowanego przez firmę PROTEO (poświadczonej za zgodność z oryginałem),
  • oświadczenia o wysokości dochodów netto („na rękę”),
  • faktury VAT (ostatecznej) lub faktury pro forma (oferty),
  • wypełnionego wniosku o dofinansowanie (dostępny na stronach internetowych instytucji właściwych dla lokalizacji np. MOPS, można również skorzystać z wzoru ogólnego, który załączamy poniżej).

Firma PROTEO zapewnia doradztwo przy kompletowaniu wszelkich dokumentów dotyczących opisanych dofinansowań.

Ogólny wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do pobrania tutaj.