Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia 

 

Refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje każdemu ubezpieczonemu pacjentowi oraz każdemu opłacającemu składki ZUS. Uzyskanie refundacji związane jest z otrzymaniem zlecenia na wyroby medyczne od lekarza specjalisty tj. chirurga naczyniowego, chirurga ortopedy, chirurga ogólnego czy ortopedy. Skierowanie do specjalisty otrzymuje się w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ – lekarz pierwszego kontaktu/internista).

Zlecenie na wyroby medyczne potwierdzane jest obecnie bezpośrednio na wizycie u lekarza specjalisty, dlatego też nie ma konieczności późniejszej wizyty w oddziale NFZ.

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe kody na indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne.

Na zleceniu otrzymanym od lekarza specjalisty powinien widnieć odpowiedni kod NFZ oraz nazwa wyrobu medycznego, które przedstawione są poniżej: 

Proteza tymczasowa podudzia

 • B.01.01 - Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności* na poziomie 1 lub 2 - 4 000 zł
 • B.01.02 - Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności* na poziomie 2 lub 3 - 6 000 zł
 • B.04.01 - Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia - 2 000 zł
 • B.07.01 - Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia - 1 500 zł

Pacjent ma prawo ubiegać się o wyżej opisane dofinansowanie jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną. W tym okresie przysługuje mu również jednorazowo możliwość wymiany leja protezowego, a także wymiany linera raz w roku.

Proteza ostateczna podudzia

 • B.03.01 - Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności* na poziomie 1 lub 2 - 5 000 zł
 • B.03.02 - Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności* na poziomie 2 lub 3 - 7 000 zł
 • B.03.03 - Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności* na poziomie 3 lub 4 - 10 000 zł
 • B.05.01 - Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia - 2 500 zł
 • B.07.01 - Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia - 1 500 zł
 • Z.03.01 - Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk lub pończocha kikutowa silikonowa - 45 zł za sztukę pończocha materiałowa lub 250 zł za pończochę silikonową

Pacjent ma prawo ubiegać się o wyżej opisane dofinansowanie co 3 lata. W tym okresie przysługuje mu również jednorazowo możliwość wymiany leja protezowego, a także wymiany linera raz w roku. W uzasadnionych przypadkach osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o refundację przed upływem 3 lat.

Proteza tymczasowa uda

 • C.01.01 - Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 1 lub 2 - 5 000 zł
 • C.01.02 - Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 2 lub 3 - 8 000 zł
 • C.01.03 - Proteza tymczasowa w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 3 lub 4 - 8 000 zł
 • C.05.01 - Wymiana leja w protezie tymczasowej uda - 2 000 zł
 • C.07.01 - Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda - 2 500 zł

Pacjent ma prawo ubiegać się o wyżej opisane dofinansowanie jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną. W tym okresie przysługuje mu również jednorazowo możliwość wymiany leja protezowego. Raz w roku pacjent ma również możliwość wymiany linera oraz otrzymania pończoch kikutowych.

Proteza ostateczna uda

 • C.03.01 - Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 1 lub 2 - 9 000 zł
 • C.03.02 - Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 2 lub 3 - 14 000 zł
 • C.03.03 - Proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności* na poziomie 3 lub 4 - 20 000 zł
 • C.06.01 - Wymiana leja w protezie ostatecznej uda - 3 500 zł
 • C.07.01 - Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda - 2 500 zł
 • Z.03.01 - Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy lub podudzia lub uda do 6 sztuk lub pończocha kikutowa silikonowa - 45 zł za sztukę pończocha materiałowa lub 250 zł za pończochę silikonową

Pacjent ma prawo ubiegać się o wyżej opisane dofinansowanie co 3 lata. W tym okresie przysługuje mu również jednorazowo możliwość wymiany leja protezowego. Raz w roku pacjent ma możliwość wymiany linera oraz otrzymania pończoch kikutowych. W uzasadnionych przypadkach osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o refundację przed upływem 3 lat.

Proteza ostateczna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym

 • D.01.01 - Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności* na poziomie 1 lub 2 - 14 000 zł
 • D.01.02 - Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności* na poziomie 2 lub 3 - 30 000 zł
 • D.01.03 - Proteza ostateczna modularna po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem przy mobilności* na poziomie 3 lub 4 - 35 000 zł
 • D.02.01 - Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym przy mobilności* na poziomie 1-4 - 4 000 zł

Pacjent ma prawo ubiegać się o wyżej opisane dofinansowanie co 3 lata. W tym okresie przysługuje mu również jednorazowo możliwość wymiany kosza biodrowego. W uzasadnionych przypadkach osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o refundację przed upływem 3 lat.

Proteza częściowa dłoni

 • E.01.01 - Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki - 12 500 zł

Pacjent ma prawo ubiegać się o wyżej opisane dofinansowanie co 3 lata. W uzasadnionych przypadkach osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o refundację przed upływem 3 lat.

Proteza przedramienia

 • F.01.01 - Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia - 4 500 zł
 • F.02.01 - Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia - 7 500 zł
 • F.03.01 - Proteza czynna w obrębie przedramienia - 10 000 zł
 • F.10.01 - Rękawica kosmetyczna - 1 500 zł
 • F.11.01 - Ręka bierna kosmetyczna - 1 700 zł
 • F.12.01 - Końcówka chwytna bierna robocza - 3 000 zł
 • F.13.01 - Liner przedramienia lub ramienia - 2 500 zł
 • F.14.01 - Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia - 4 000 zł
 • F.16.01 - Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramienia - 1 000 zł
 • Z.03.02 - Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej do 6 sztuk lub pończocha kikutowa silikonowa - 35 zł za sztukę pończocha materiałowa lub 200 zł za pończochę silikonową

Pacjent ma prawo ubiegać się o wyżej opisane dofinansowanie co 3 lata. W tym okresie przysługuje mu również jednorazowo możliwość wymiany leja protezowego. Raz do roku pacjent ma możliwość uzyskania zlecenia na rękawicę kosmetyczną, rękę bierną roboczą, końcówkę chwytną bierną roboczą, liner, elementy zawieszenia oraz pończochy kikutowe. W uzasadnionych przypadkach osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o refundację przed upływem 3 lat.

Proteza ramienia

 • F.04.01 - Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia - 7 500 zł
 • F.05.01 - Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia - 10 000 zł
 • F.06.01 - Proteza czynna z końcówką roboczą w obrębie ramienia z łokciem mechanicznym - 15 000 zł
 • F.10.01 - Rękawica kosmetyczna - 1 500 zł
 • F.11.01 - Ręka bierna kosmetyczna - 1 700 zł
 • F.12.01 - Końcówka chwytna bierna robocza - 3 000 zł
 • F.13.01 - Liner przedramienia lub ramienia - 2 500 zł
 • F.14.01 - Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia - 4 000 zł
 • F.17.01 - Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramienia - 2 000 zł
 • Z.03.02 - Pończocha kikutowa materiałowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej do 6 sztuk lub pończocha kikutowa silikonowa - 35 zł za sztukę pończocha materiałowa lub 200 zł za pończochę silikonową

Pacjent ma prawo ubiegać się o wyżej opisane dofinansowanie co 3 lata. W tym okresie przysługuje mu również jednorazowo możliwość wymiany leja protezowego. Raz do roku pacjent ma możliwość uzyskania zlecenia na rękawicę kosmetyczną, rękę bierną roboczą, końcówkę chwytną bierną roboczą, liner, elementy zawieszenia oraz pończochy kikutowe. W uzasadnionych przypadkach osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o refundację przed upływem 3 lat.

Proteza po wyłuszczeniu w stawie barkowym

 • F.07.01 - Proteza bierna kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego - 10 000 zł
 • F.08.01 - Proteza bierna robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego - 12 000 zł
 • F.09.01 - Proteza czynna z końcówką roboczą całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego - 14 000 zł
 • F.10.01 - Rękawica kosmetyczna - 1 500 zł
 • F.11.01 - Ręka bierna kosmetyczna - 1 700 zł
 • F.12.01 - Końcówka chwytna bierna robocza - 3 000 zł
 • F.15.01 - Wymiana kapy barkowej w całej protezie kończyny górnej - 4 500 zł

Pacjent ma prawo ubiegać się o wyżej opisane dofinansowanie co 3 lata. W tym okresie przysługuje mu również jednorazowo możliwość wymiany kapy barkowej. Raz do roku pacjent ma możliwość uzyskania zlecenia na rękawicę kosmetyczną, rękę bierną roboczą, końcówkę chwytną bierną roboczą, liner oraz elementy zawieszenia. W uzasadnionych przypadkach osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o refundację przed upływem 3 lat.

 

Informacje o dodatkowych dofinansowaniach dla kobiet powyżej 60. roku życia oraz mężczyzn powyżej 65. roku życia znajdują się tutaj.

Informacje o dodatkowych dofinansowaniach dla osób uczących się, pracujących oraz osób w wieku przedemerytalnym chcących wrócić do aktywności zawodowej opisany jest tutaj.

 

* Mobilności

 • 1 - Pacjent samodzielnie niezdolny do chodzenia. - Użytkownik protezy porusza się po płaskiej powierzchni w pomieszczeniach za pomocą kul, laski lub chodzika. Nie jest w stanie poruszać się̨ bez przyrządów pomocniczych.
 • 2 - Pacjent zdolny do chodzenia i pokonywania małych przeszkód. - Użytkownik protezy porusza się w sposób ograniczony na zewnątrz pomieszczeń.
 • 3 - Pacjent zdolny do samodzielnego chodzenia - Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie.
 • 4 - Pacjent zdolny do chodzenia. - Użytkownik protezy porusza się bez ograniczeń w pomieszczeniach i w terenie. Ma on dodatkowe wymagania co do aktywności i dynamiki protezy ze względu na dużą aktywność ruchową i występujące przeciążenia.