Dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd” na protezy kończyn

Dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd”

 

Osoby uczące się, pracujące oraz w wieku przedemerytalnym (kobiety – do 60. roku życia, mężczyźni – do 65. roku życia) mają także możliwość ubiegania się o dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W ramach programu pacjenci mogą starać się o dofinansowanie w wysokości:

  • proteza ostateczna uda – 27 500 zł,
  • proteza ostateczna podudzia – 19 800 zł,
  • proteza ręki – 13 200 zł,
  • proteza przedramienia – 28 600 zł,
  • proteza ramienia i dla wyłuszczenia w stawie barkowym – 33 000 zł.

Warunkiem koniecznym oprócz posiadania orzeczenia o niepełnosprawności jest dopłata w wysokości minimum 10% wartości protezy. W przypadku, gdy pacjentowi przysługuje również refundacja NFZ, wkład własny (dopłatę) mogą stanowić środki przyznane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W wyjątkowych przypadkach, ekspert PFRON może zaakceptować dużo wyższe środki wsparcia niż przedstawione powyżej kwoty, które mogą pozwolić na sfinansowanie zakupu bardziej zaawansowanej protezy np. ze stawem kolanowym elektronicznym lub dłonią elektroniczną.

Pacjent ma zwiększone szanse na uzyskanie dofinansowania w następujących przypadkach:

  • jest osobą zatrudnioną,
  • wniosek zostanie złożony w pierwszym półroczu,
  • wniosek zostanie złożony online przez System Obsługi Wsparcia (SOW),
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

Przykład dofinansowania protezy kończyny dolnej:

Pan Jan otrzymuje refundację Narodowego Funduszu Zdrowia na protezę ostateczną uda dla mobilności 2-3: 14 000 zł (kod NFZ:C.03.02). Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku o dodatkowe dofinansowanie Pan Jan został powiadomiony, iż przysługuje mu dodatkowo 27 500 zł z programu „Aktywny samorząd”.

Suma środków publicznych, jakie Pan Jan może przeznaczyć na protezę ostateczną uda to:
14 000 zł + 27 500 zł = 41 500 zł.

Przykład dofinansowania protezy kończyny górnej:

Pani Zofia otrzymuje refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia na protezę czynną w obrębie przedramienia - 10 000 zł (kod NFZ: F.03.01). Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku o dodatkowe dofinansowanie Pani Zofia została powiadomiona, iż przysługuje jej dodatkowo 28 600 zł z programu „Aktywny samorząd”.

Suma środków publicznych, jakie Pani Zofia może przeznaczyć na protezę roboczą z końcówką roboczą w obrębie przedramienia to: 10 000 zł + 28 600 zł = 38 600 zł.

 

Realizacja wszelkich formalności odbywa się w lokalnych placówkach MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), których pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji. Można je również znaleźć na stronach internetowych lokalnych jednostek. W przypadku miasta Łodzi należy udać się do głównej siedziby MOPS, mieszczącej się przy ulicy Kilińskiego 102.

Firma PROTEO zapewnia doradztwo przy kompletowaniu wszelkich dokumentów dotyczących opisanych dofinansowań.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie MOPS Łódź: kliknij tutaj.

Wniosek można również złożyć on-line przez System Obsługi Wsparcia: kliknij tutaj.