Jak uzyskać dofinansowanie do protezy?

Każdej osobie ubezpieczonej i opłacającej składki ZUS przysługuje refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby uzyskać takie dofinansowanie, konieczne jest otrzymanie zlecenia na wyroby medyczne od lekarza specjalisty (np. chirurg, chirurg ortopeda, chirurg naczyniowy, ortopeda). Na zleceniu powinien widnieć kod NFZ odpowiedni dla danego zaopatrzenia.

Szczegółowe informacje i wysokości dofinansowania znajdziesz tutaj.

Posiadając orzeczenie o niepełnosprawności, można dodatkowo skorzystać z jednego z dofinansowań od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Osoby uczące się, pracujące oraz w wieku przedemerytalnym (kobiety - do 60. roku życia, mężczyźni - do 65. roku życia) mogą starać się o dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez PFRON.

Szczegółowe informacje, wysokości dofinansowania oraz wzór wniosku znajdziesz tutaj.

Pozostałe osoby mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON. Wysokość takiej refundacji może wynieść maksymalnie 150% kwoty, którą gwarantuje NFZ na konkretny wyrób medyczny.

Szczegółowe informacje i wysokości dofinansowania znajdziesz tutaj.