Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek w siedzibie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności odpowiedniej dla swojego miejsca zamieszkania lub pobytu. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany bądź znaczny. 

Po złożeniu wniosku, osoba zainteresowana otrzymuje wezwanie na komisję lekarską. Następnie, należy poczekać na decyzję (do 30 dni). 

Do wniosku należy dołączyć: 

  • dokumentację medyczną
  • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia
  • inne dokumenty medyczne, które poświadczają stan zdrowia i mogą mieć wpływ na przyznanie orzeczenia

Wzór wniosku do pobrania, adres Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi oraz szczegółowe informacje dostępne są tutaj.