Jak dbać o kikut po amputacji?

Aby skrócić czas od amputacji do rozpoczęcia tworzenia pierwszej protezy, istotne jest w miarę możliwości najwcześniejsze rozpoczęcie formowania kikuta. Linery pooperacyjne pozwalają na zainicjowanie procesu kształtowania i hartowania kikuta już podczas pobytu pacjenta po amputacji w szpitalu. Aby otrzymać liner, wystarczy zmierzyć kikut za pomocą centymetra krawieckiego. Można to zrobić samemu w domu. W przypadku trudności ze zmierzeniem kikuta, można skorzystać z pomocy bliskiej osoby. Zaleca się unikanie zbyt długiego korzystania z wózka inwalidzkiego, aby nie wytworzył się przykurcz kikuta.

Dalszych informacji dotyczących właściwego dbania o kikut po amputacji, a także na temat linerów pooperacyjnych, udzielimy podczas wizyty lub telefonicznie.