Jak wygląda proces tworzenia protezy?

Aby rozpocząć projektowanie i dopasowywanie protezy, kikut musi być odpowiednio zagojony i ukształtowany. W PROTEO, pierwszym krokiem przygotowywania protezy jest stworzenie trójwymiarowego modelu kikuta za pomocą technologii 3D, aby móc zaprojektować dobrze dopasowany lej protezowy. Następnie, w oparciu o ten model, przy użyciu modelowania komputerowego i technologii druku 3D sporządzamy lej testowy. Lej testowy, w połączeniu z resztą elementów protezy, pozwala na postawienie pierwszych kroków w naszej poradni, a przede wszystkim na sprawdzenie czy przygotowany lej jest wygodny. Po akceptacji przez pacjenta, tworzymy lej ostateczny.