Czy jedna odpowiednio dopasowana proteza wystarczy na całe życie?

Wraz z użytkowaniem protezy lub zwiększoną aktywnością pacjenta, kikut będzie zmieniał swoją objętość. Jest to zupełnie naturalny proces, który skutkuje koniecznością ponownego dopasowania leja protezowego.

Poszczególne elementy protezy ulegają także zużyciu, a czasem, w przypadku niewłaściwego użytkowania, może dojść do ich uszkodzenia. W takich sytuacjach niezbędna jest wymiana protezy bądź jej konkretnego elementu.

Pacjenci mają możliwość skorzystania z dofinansowania do protezy z Narodowego Funduszu Zdrowia raz na 3 lata. W tym okresie mogą również jednorazowo ubiegać się o refundację wymiany leja protezowego oraz linera raz w roku. Limit 3 lat nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W takim przypadku, NFZ umożliwia częstszą wymianę leja protezowego lub całej protezy.