Jak nauczyć się chodzić w protezie?

Już podczas przymiarki protezy pacjent wykonuje pierwsze kroki przy pomocy poręczy asekuracyjnych. Podczas odbioru protezy udzielamy pacjentom informacji o właściwym użytkowaniu protezy. Oferujemy także konsultacje z nauki chodu, podczas których, wraz z postępami rehabilitacji, uczymy coraz bardziej zaawansowanych technik chodu, schodzenia po schodach czy chodzenia po pochylniach. Tempo nauki chodzenia jest w dużej mierze zależne od chęci i zaangażowania pacjenta. Na początku konieczne jest korzystanie ze sprzętu pomocniczego (np. kuli ortopedycznych). Sprawne poruszanie się bez tych pomocy wymaga czasu i treningu.