Pytania - Proteo Rafał Pierzchalski Maciej Stoczkiewicz s.c.

Pytania

 

 Jaki jest koszt wizyty?

Wszelkie wizyty w PROTEO są bezpłatne.

Jak uzyskać dofinansowanie do protezy?

Każdej osobie ubezpieczonej i opłacającej składki ZUS przysługuje refundacja z Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby uzyskać takie dofinansowanie, konieczne jest otrzymanie zlecenia na wyroby medyczne od lekarza specjalisty (np. chirurg, chirurg ortopeda, chirurg naczyniowy, ortopeda). Na zleceniu powinien widnieć kod NFZ odpowiedni dla danego zaopatrzenia.

Szczegółowe informacje i wysokości dofinansowania znajdziesz tutaj.

Posiadając orzeczenie o niepełnosprawności, można dodatkowo skorzystać z jednego z dofinansowań od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Osoby uczące się, pracujące oraz w wieku przedemerytalnym (kobiety - do 60. roku życia, mężczyźni - do 65. roku życia) mogą starać się o dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez PFRON.

Szczegółowe informacje, wysokości dofinansowania oraz wzór wniosku znajdziesz tutaj.

Pozostałe osoby mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON. Wysokość takiej refundacji może wynieść maksymalnie 150% kwoty, którą gwarantuje NFZ na konkretny wyrób medyczny.

Szczegółowe informacje i wysokości dofinansowania znajdziesz tutaj.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek w siedzibie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności odpowiedniej dla swojego miejsca zamieszkania lub pobytu. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany bądź znaczny. 

Po złożeniu wniosku, osoba zainteresowana otrzymuje wezwanie na komisję lekarską. Następnie, należy poczekać na decyzję (do 30 dni). 

Do wniosku należy dołączyć: 

  • dokumentację medyczną
  • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia
  • inne dokumenty medyczne, które poświadczają stan zdrowia i mogą mieć wpływ na przyznanie orzeczenia

Wzór wniosku do pobrania, adres Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi oraz szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Co to są bóle fantomowe i w jaki sposób sobie z nimi radzić?

Bóle fantomowe to bóle odczuwane w obrębie nieobecnej już części kończyny. Jest to problem, którego często doświadczają pacjenci po amputacji. Ból nasila się najczęściej wieczorem lub w nocy, natomiast jego natężenie jest różne u poszczególnych pacjentów. Dolegliwości bólowe są przeważnie tymczasowe i ustępują po pewnym czasie. W wielu przypadkach bóle fantomowe znikają po założeniu pierwszej protezy.

Przyczyny występowania bólu fantomowego są bardzo złożone, dlatego leczenie powinno zostać dobrane indywidualnie przez lekarza. Zwalczanie bólu fantomowego opiera się na farmakoterapii, psychoterapii oraz fizjoterapii.

Jak dbać o kikut po amputacji?

Aby skrócić czas od amputacji do rozpoczęcia tworzenia pierwszej protezy, istotne jest w miarę możliwości najwcześniejsze rozpoczęcie formowania kikuta. Linery pooperacyjne pozwalają na zainicjowanie procesu kształtowania i hartowania kikuta już podczas pobytu pacjenta po amputacji w szpitalu. Aby otrzymać liner, wystarczy zmierzyć kikut za pomocą centymetra krawieckiego. Można to zrobić samemu w domu. W przypadku trudności ze zmierzeniem kikuta, można skorzystać z pomocy bliskiej osoby. Zaleca się unikanie zbyt długiego korzystania z wózka inwalidzkiego, aby nie wytworzył się przykurcz kikuta.

Dalszych informacji dotyczących właściwego dbania o kikut po amputacji, a także na temat linerów pooperacyjnych, udzielimy podczas wizyty lub telefonicznie.

Po ilu wizytach można odebrać protezę?

Aby odebrać protezę potrzebne są minimum cztery wizyty. Pierwsze spotkanie to wizyta informacyjna, na której dobieramy silikon lub przekazujemy liner, jeśli pacjent nie otrzymał go wcześniej. Na kolejnym, wykonujemy skan 3D oraz pomiary kikuta. Podczas trzeciej wizyty odbywa się wstępna przymiarka protezy. Jeśli na trzecim spotkaniu pacjent skutecznie dobrał protezę, będzie ona gotowa do odbioru na następnej wizycie. W sytuacji, gdy pacjent chce przetestować inne kluczowe elementy protezy, takie jak staw kolanowy czy stopa protezowa, może zrobić ponowne przymiarki.

Po jakim czasie od amputacji można otrzymać protezę?

Należy zdawać sobie sprawę, że jest to proces indywidualny, na który wpływ ma wiele różnych czynników, dlatego czas od amputacji do dopasowania pierwszej protezy może być różny dla poszczególnych pacjentów. Rozpoczęcie przygotowywania protezy jest możliwe po wygojeniu się rany po operacji oraz po odpowiednim przygotowaniu kikuta.

Jak wygląda proces tworzenia protezy?

Aby rozpocząć projektowanie i dopasowywanie protezy, kikut musi być odpowiednio zagojony i ukształtowany. W PROTEO, pierwszym krokiem przygotowywania protezy jest stworzenie trójwymiarowego modelu kikuta za pomocą technologii 3D, aby móc zaprojektować dobrze dopasowany lej protezowy. Następnie, w oparciu o ten model, przy użyciu modelowania komputerowego i technologii druku 3D sporządzamy lej testowy. Lej testowy, w połączeniu z resztą elementów protezy, pozwala na postawienie pierwszych kroków w naszej poradni, a przede wszystkim na sprawdzenie czy przygotowany lej jest wygodny. Po akceptacji przez pacjenta, tworzymy lej ostateczny.

Czy jedna odpowiednio dopasowana proteza wystarczy na całe życie?

Wraz z użytkowaniem protezy lub zwiększoną aktywnością pacjenta, kikut będzie zmieniał swoją objętość. Jest to zupełnie naturalny proces, który skutkuje koniecznością ponownego dopasowania leja protezowego.

Poszczególne elementy protezy ulegają także zużyciu, a czasem, w przypadku niewłaściwego użytkowania, może dojść do ich uszkodzenia. W takich sytuacjach niezbędna jest wymiana protezy bądź jej konkretnego elementu.

Pacjenci mają możliwość skorzystania z dofinansowania do protezy z Narodowego Funduszu Zdrowia raz na 3 lata. W tym okresie mogą również jednorazowo ubiegać się o refundację wymiany leja protezowego oraz linera raz w roku. Limit 3 lat nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W takim przypadku, NFZ umożliwia częstszą wymianę leja protezowego lub całej protezy.

Jak proteza trzyma się na kikucie?

System odpowiadający za łączenie kikuta z protezą jest zależny od użytego linera silikonowego. Taki liner otrzymuje się po ukształtowaniu kikuta za pomocą linera pooperacyjnego. Wyróżnia się system podciśnieniowy, a także mechanizm oparty na zamku mechanicznym na tzw. „pin”. O obu tych systemach mocowania chętnie opowiemy na wizycie!

Czy proteza jest ciężka?

Nie, protezy są znacznie lżejsze niż amputowana kończyna. Waga protezy jest zależna od wielkości kikuta i użytych elementów. Wykorzystywana przez nas technologia druku 3D pozwala na zminimalizowanie wagi najważniejszego elementu protezy, czyli leja protezowego.

Czy można się kąpać w protezie?

Zwykłe protezy nie są przystosowane do kontaktu z wodą i niektóre ich części mogą ulec zniszczeniu. Z tego powodu, należy za każdym razem zdejmować protezę przed kąpielą w wannie czy pod prysznicem. Jest to również niezbędne do zachowania odpowiedniej higieny kikuta.

Aby uniknąć ryzyka poślizgnięcia się i zapewnić sobie bezpieczne i komfortowe warunki do kąpieli, istotne jest odpowiednie przystosowanie swojej łazienki. Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności ma możliwość skorzystania z dofinansowania do remontu łazienki ze środków PFRON. 

Więcej informacji na temat dofinansowania znajdziesz tutaj.

Jeśli zależy Ci na możliwości wchodzenia do wody w protezie np. podczas wakacyjnych wyjazdów lub wyjść na basen, skontaktuj się z nami, a dopasujemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie przy użyciu wodoodpornych elementów protezy!

Czy można spać w protezie?

Protezę należy zdejmować na noc, aby zapewnić kikutowi czas na odpowiednią regenerację. Dobrą praktyką jest także zdejmowanie protezy na czas drzemki w trakcie dnia.

Czy można wymieniać poszczególne elementy protezy?

Tak, zapewniamy możliwość wymiany oraz serwisu poszczególnych elementów, bez konieczności wymieniania całej protezy.

Warto wiedzieć, że w przeciągu 3 lat po skorzystaniu z dofinansowania do protezy z Narodowego Funduszu Zdrowia, pacjent może jednorazowo ubiegać się o refundację wymiany leja protezowego oraz linera raz w roku. Limit 3 lat nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. NFZ pozwala im na częstszą wymianę leja protezowego.

Jak nauczyć się chodzić w protezie?

Już podczas przymiarki protezy pacjent wykonuje pierwsze kroki przy pomocy poręczy asekuracyjnych. Podczas odbioru protezy udzielamy pacjentom informacji o właściwym użytkowaniu protezy. Oferujemy także konsultacje z nauki chodu, podczas których, wraz z postępami rehabilitacji, uczymy coraz bardziej zaawansowanych technik chodu, schodzenia po schodach czy chodzenia po pochylniach. Tempo nauki chodzenia jest w dużej mierze zależne od chęci i zaangażowania pacjenta. Na początku konieczne jest korzystanie ze sprzętu pomocniczego (np. kuli ortopedycznych). Sprawne poruszanie się bez tych pomocy wymaga czasu i treningu.

Czy jest możliwość wizyty domowej?

Nie realizujemy wizyt domowych. W naszej poradni dysponujemy specjalistycznym sprzętem gwarantującym profesjonalny i komfortowy przebieg wizyty. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów podczas nauki chodzenia w protezie, a także dokonywać dokładnych i skutecznych pomiarów. 

W razie trudności z dostaniem się do naszego gabinetu, istnieje możliwość skorzystania z transportu organizowanego przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych MPK-Łódź. Kurs w dwie strony na terenie Łodzi to koszt 24 zł, natomiast poza granicami Łodzi opłata wynosi 1,4 zł za kilometr trasy. Aby zarezerwować transport, należy zgłosić chęć skorzystania z usługi 7 dni przed planowanym przejazdem, dzwoniąc pod numer 42 672 14 15. 

Więcej informacji na temat przewozu osób niepełnosprawnych znajdziesz tutaj.

 

Masz pytanie, którego nie ma na liście? Zadzwoń pod numer +48 538 423 763 lub napisz do nas, korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie!